Kompleksowe usługi w zakresie:

 • Instalacji elektrycznych (montaż, demontaż, konserwacja instalacji elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego w obiektach handlowych, przemysłowych i mieszkalnych);

 • Dokumentacja - do odbioru obiektów przez Nadzór Budowlany;

 • Pomoc w uzgodnieniu warunków technicznych i projektów przyłączy elektrycznych
  w Zakładzie Energetycznym;

 • Pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe):

  • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar skuteczności zerowania),

  • pomiar rezystancji izolacji,

  • badania wyłączników różnicowo-prądowych,

  • pomiar rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych,

  • sprawdzanie oraz pomiar połączeń ochronnych i wyrównawczych.

 

ATRAKCYJNE CENY Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI!